Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Mandag den 24. august 2020 klokken 20.00 i salen


Foreløbig dagsorden

1. Kontrol af stemmeberettigede.

2. Valg af dirigent og referent.

3. Forelæggelse og behandling af årsberetninger.

4. Forelæggelse og behandling af regnskab.

6. Budgetorientering.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg til ledige tillidsposter (bestyrelse, to revisorer).

9. Eventuelt.


Bestyrelsen vælges for et år ad gangen; hele bestyrelsen er således på valg


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger inden generalforsamlingen. Ret til at stille forslag har bestyrelsen, stående udvalg, faste instruktører, og alle aktive medlemmer.


Der er fællestræning for voksne og større børn klokken 18.00 til 19.30.Jan Reher, Formand Århus Shotokan Karate-Do