Vil du prøve karate? — mest til voksne

 

Hvorfor karate?

En af karatens fædre sagde, at formålet med karate er at fuldkommengøre sindet, og at træning af kroppen blot er et middel. Set på denne måde er karate er en rejse mod et fjernt mål; de fleste når aldrig frem. Men det er rejsen i sig selv, der er afgørende. Undervejs lærer du noget meget dig selv, om dine medmennesker og om verden som sådan.
 
Karate er gavnligt for unge og gamle, tykke og tynde, store og små, fordi karate opøver en masse egenskaber: På den kropslige side handler det om det kondition, udholdenhed, balance, styrke, smidighed, hurtighed og elegance. På den åndelige side er der koncentrationsevne, ro, selvtillid, overskud, værdighed og vedholdenhed.
 
Du behøver ingen særlige forudsætninger for at begynde at træne karate. Hvis du fra naturen er begavet med en god motorik og et kvikt hovede, vil du nok gøre forholdsvis hurtige fremskridt. Men karate er også for den, der har lidt svært ved at huske forskel på højre og venstre, og ikke kan stå på ét ben uden at miste balancen. For karate handler ikke om at blive god, kun om at blive bedre. Og det kan alle blive.
 
Hvis du starter i vores klub, vil vi godt love, at det bliver anstrengende og udfordrende. Om det også bliver morsomt for netop dig, kan vi ikke love. Men kom og prøv.
 

Hvad sker der til en træning?

En træning varer som regel halvanden time. Træningen begynder og slutter med et lille ritual, hvor vi hilser på karaten og på hinanden, og mediterer en stund. Formålet med dette er at lave en klar overgang mellem tilværelsen udenfor vores dojo (træningslokale) og tilværelsen indenfor. Når vi er i dojoen, lader vi omverden passe sig selv, glemmer den, og koncentrerer os om karate.
 
Træningen ledes af en instruktør. Der er meget lidt fri leg i karatetræning -- det meste af tiden skal man simpelthen gøre, som der bliver sagt.
 
Karate består af tre dele eller discipliner: Kihon, Kumite og Kata. Alle tre dele er vigtige, og vi bruger lige meget tid på hver.
 
Kihon er basistræning. Den foregår på geled, ligesom exercits i millitæret eller gymnastik i skolen i gamle dage. Her træner vi stillinger, bevægelse i stillinger, parader, spark, stød og slag samt styrke. De stillinger og bevægelser, der udgør karate, er hverken naturlige eller nemme at udføre, og den etablerede visdom er, at man lærer dem bedst ved gentagelse. Så vi gentager de samme stillinger og bevægelser igen og igen. Det kræver stor koncentration, omhu og vedholdenhed at lære at stå og gå rigtigt.
 
Kumite er kamptræning. Karate er (også) en kampsport. Her træner vi parvist eller i små grupper forskellige former for angreb og forsvar. Det meste kumitetræning foregår efter et fast program, hvor et aftalt angreb mødes af et aftalt forsvar. Kun en meget lille del af kumite er egentlig frikamp, hvor angreb og forsvar udveksles uden varsel. Frikamp ser meget dramatisk ud, og det er også meget dramatisk at deltage i. Det kan give en del blå mærker, men sjældent noget værre end det. Og ingen bliver sat til at udføre frikamp før efter lang tids træning.
 
Kata er figurøvelser. Kata udføres solo, og består af en række fastlagte angreb og forsvar mod en eller flere tænkte modstandere. Kata svarer til det faste program i for eksempel kunstskøjteløb eller skoleridt. En kata skal udføres som foreskrevet: Stillingerne skal være præcise, angreb og forsvar skal placeres netop dér, og timingen skal være netop sådan. Der er over 20 kata i vores pensum, så der er nok at gå igang med. De første kata er forholdsvis simple, de senere er nok mere komplicerede. Kata tjener til indøvelse og forståelse af nyttige bevægelsesmønstre i karate.
 
 
 

Hvorfor Århus Shotokan?

Der er mange stilarter indenfor karate. I vores klub træner vi den stilart, der hedder Shotokan. Den er hverken bedre, nemmere eller finere end andre stilarter. Hvis vi skal fremhæve en fordel ved Shotokan, er det, at det er den mest udbredte stilart i verden, hvilket betyder, at der står en stor og international organisation med megen styrke bag stilarten, og at man vil kunne finde en Shotokan dojo i mange byer i verden.
 
I Århus Shotokan bestræber vi os på at leve op til en af fædrenes motto: Karate er for alle. Vi er ikke en eliteklub. Men vi har nogle meget dygtige karatefolk i klubben; folk som i løbet af deres karriere har taget mange medaljer hjem ved stævner i ind- og udland. Flere af dem underviser i klubben.
 
Vi bestræber os på at tage os af medlemmernes karatemæssige udvikling fra den allerførste træningstime og helt så langt som den enkelte selv kan og vil nå. Fra hvid til sort, kan man sige, hvis man ser på farven på de bælter folk bærer.
 
Undervejs er der gradueringer to gange om året, hvor man kan vise, hvad man har lært, og gøre sig fortjent til et nyt bælte i en farve, der svarer til ens færdighed. Der er også mulighed for at blive uddannet som instruktør eller dommer, og deltage i træningslejre, stævner og seminarer i og udenfor klubben.
 
Der er også ting, klubben ikke tilbyder: Vi vil ikke love dig et sort bælte. Der stilles meget høje krav til karateudøveren før denne anerkendelse bliver tildelt. Ikke alle opnår det, selv efter mange års træning. Men som vi skriver ovenfor: I karate er det vejen, der tæller, ikke målet. Og så skal vi hilse fra nogen, der har fået det sorte bælte, og sige, at når jublen over bæltet har lagt sig lidt, går det op for en, at det på en måde først er nu, at rejsen for alvor begynder.
 
Karate er særdeles effektivt til selvforsvar, ikke mindst på grund af de åndelige egenskaber, man tilegner sig undervejs, men selvforsvar som sådan er ikke et fokusområde.
 
Og vi træner meget lidt med våben, altså stave og kæppe og den slags. Vi holder os til den tomme hånds vej.
 
Endelig er Århus Shotokan en forening med vedtægter, bestyrelse og så videre. Alle aktiviteter i klubben sker på frivillig basis, instruktørerne er ulønnede, og der er rig mulighed for at bidrage aktivt til klubbens liv og trivsel.
 

Hvad gør du nu?

Vi optager nye medlemmer året rundt. Hvis karate er nyt for dig, skal du klikke på HOLDTILMELDING i menuen for oven, og finde et begynderhold, der passer til din alder.
 
Kom i god tid, når du kommer til træning første gang, og spørg efter træneren. Vi træner i en hvid todelt dragt af kraftig bomuld, en såkaldt gi. Hvis du har en, så tag den med. Ellers medbringer du blot noget behageligt træningstøj og bare fødder. Du skal være klædt om før træningen starter.
 
Det er også i orden bare at komme og kikke.
 
Hvis du har trænet karate før, bedes du se i HOLDTILMELDING efter det hold, du tror, du vil passe ind på. Som for nybegyndere er du velkommen til bare at dukke op.
 
De første 2 træningsgange er gratis. Gi og andet udstyr kan købes i klubben med en fornuftig rabat.