Vil du prøve karate — mest til børn

 

Hvorfor Karate?

"Karate er for alle" er mottoet for den form for karate, vi træner.

Vi har forskellige forudsætninger for at dyrke en sport. Nogle er smidige, andre stærke. Nogen reagerer hurtigt, andre lidt langsommere. Nogen kender forskel på højre og venstre, andre finder aldrig ud af det. Nogen opfatter en besked første gang, andre vil godt have den gentaget.

Når vi siger karate er for alle, så mener vi præcist det. Alle. Man skal ikke kunne noget, før man starter. Ikke engang at vide hvad karate er.

Når man træner karate så bruger man sin krop, som bliver stærkere, hurtigere, udholdende, smidigere og sammen med at du bliver bedre til at reagere kan man forsvare sig selv - og andre.

Hvordan træner vi? 

Vores karate kommer fra Japan og vi bruger japanske ord i træningen. Stillinger, bevægelser, spark, stød, slag, parader, tal foregår på japansk. Vi gør det på grund af traditioner, fordi det gør de i andre klubber og fordi det er nemmest. Det er lettere at sige ’Uchi uke’ i stedet for ’udefra-indvending blokering for stød mod maven’.

Vores måde at opføre os på når vi er til karate er også inspireret fra Japan. Vi hilser for eksempel pænt på hinanden med en lille buk i stedet for at trykke hænder. Og det med at opføre sig pænt. Mobning finder slet ikke sted. Vi respekterer hinanden og glædes over at der kommer andre som træner sammen med os. Man bliver ikke god til karate uden nogen at kæmpe sammen med.

Vi tror på at jo længere tid man træner jo bedre selvkontrol og disciplin får man og det bliver man respekteret for.

Når man træner i vores klub kommer man ind i et fællesskab, får nye venner. Vi behandler hinanden, som vi selv vil behandles. Glæden ved at træne og træne med andre som glæder sig over at træne binder os sammen.

Der er sejt at gå til karate. Med styrke og smidighed kan du sparke i hovedhøjde og holde benet oppe. Og med udholdenhed kan du sagtens løbe med til skolernes motionsdag. Det synes vi er sejt.

De tre K'er

Karate består af tre k’er, som står for kihon, kumite og kata og vi træner alle tre dele.

I kihon øver vi teknikker for at få dem ind på rygraden. Det foregår ved at man går hen over gulvet og udfører en eller flere teknikker. Vi har vægt på at teknikkerne udføres korrekt for at virke, stillingerne er dybe for at give styrke og bevægelserne hurtige og lette for ikke at virke låst.

Kumite betyder kamp for det er også en naturlig del af karate. Kampøvelser foregår altid med mindst en makker. Øvelserne er som en pyramide hvor man bygger på lag for lag. I starten er øvelserne simple, afstande stor og det foregår på tælling. Senere vil øvelserne indeholde flere forskellige teknikker - samtidig, hastigheden sættes op og når man har trænet længe bliver det til egentlig fri kamp hvor eneste regel er hensyn til makker. I vores klub skal man kunne kontrollere sine teknikker og stoppe en hånd eller ben før den bliver farlig for en makker. Det er derfor vi mener at det ikke er farligt at gå til karate. Vi har jo kontrol over det vi laver.

 

I kata kæmper man mod modstandere som man forestiller sig. Man bevæger sig rundt på gulvet i et mønster og udfører teknikker som er bestemt. Hvis man udfører en bestemt kata, så er den ens uanset hvor i verden den bliver lavet.

 

Instruktøren

Vores undervisere synes først og fremmest det skal være sjovt at gå til karate. Vi tror på at det sker når eleverne kan følge med i deres udvikling, dvs. vi forklarer hvorfor vi laver en øvelse og følger op på dens udførelse. Underviseren er der for eleverne og sætter rammerne.

Når man lykkedes med de ting man laver, så stiger ens selvværd og man får mere selvtillid. Karate i vores klub garanterer dette.

Vi har tre hold for børn (Du kan også klikke på HOLDTILMELDING i menuen for oven):

- Minibørn er for børn mellem 5 og 8 år.

- Børn begynder er for børn over 8 år som vil begynde til karate.

- Børn øvet er for børn over 8 år som har trænet karate.