Gæstemedlemsskab

Info

Gæstemedlemsskab af Århus Shotokan

Jan Reher, formand for Århus Shotokan, 7. maj 2024.

Begrundelse

Århus Shotokan har ikke egne lokaler. Vi betaler skolen 260 kroner for hver time, vi lejer salen. Lejeprisen steg væsentligt for et halvt år siden.


Vi har de senere år budgetteret med et mindre underskud som gør, at vi hvert år har tæret på vores beskedne formue.


På generalforsamlingen i marts måned vedtog vi en væsentlig kontingentstigning. Hvis vi forudsætter et uændret medlemstal, og ser bort fra lejeudgiften for kumiteholdet, dækker kontigentstigningen næsten de forøgede lejeomkostninger.


Kumiteholdet er heldigvis en succes, og vi vil gerne udvide det, så der bliver træning hver torsdag i modsætning til nu, hvor der kun er træning hver anden uge.


Vores halvårlige udgifter kommer derfor til at andrage cirka 20 gange 260 kroner, dvs. 5200 kroner.


Hvis vi skal køre kumiteholdet hver uge, og klubbens økonomi skal hænge sammen, er kumiteholdet nødt til at bidrage til klubbens økonomi. Det betyder at alle ikke-medlemmer skal betale 300 kroner pr. halve år for at træne på holdet. Hvis der, som nu, er cirka fem sådanne personer til stede, giver det os en indtægt på 1500 kroner pr. halvår, hvilket er langt fra at dække lejeomkostningen, men dog hjælper lidt. Vi håber naturligvis at flere vil dukke op.


Århus Shotokans bestyrelse har derfor vedtaget følgende regler:

Regler


  1. Gæstemedlemsskab giver ret til at deltage på vores våbenhold og på vores kumitehold, men ikke de øvrige hold.

  2. Et gæstemedlemskab tegnes og betales for et halvår af gangen.

  3. Tilmelding og betaling sker ved at man melder sig på holdet “Gæstemedlemsskab” via vores portal.

  4. Kontingentet er 300 kroner pr. halvår. Om folk vil betale for foråret 2024, lader vi være op til dem selv.

  5. Gæstemedlemsskab er også påkrævet for folk, der er medlem af en anden SKIF-klub end ÅSK. Sådanne mennesker har fortsat ret til at træne på vore øvrige hold uden at betale.

  6. Gæstemedlemskab giver ikke ret til at blive gradueret i eller fra ÅSK, ejheller ret til at deltage i konkurrencer som repræsentant for ÅSK.

  7. Folk med gæstemedlemsskab er ikke dækkede af den tandskadeforsikring, ÅSK har gennem sit medlemskab af SKIF og Dansk Karateforbund.
Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen